Monteerimisjuhend ja garantii

Anname 12-kuulise läbisõidupiiranguta garantii. Teie mugavuse heaks toome järgnevalt ära kasuliku info turbiini remondijärgse monteerimise kohta.

Turbiinirike tekib teatud põhjustel, mis tuleb kõrvaldada, et vältida turbokompressori uut riket.

Veenduge turbiini koodi järgi, kas turbiin sobib teie autole.

Puhastage sissetõmbe- ja väljaheitekollektorid, õli ära- ja sissevoolutorud.

Eemaldage ja peske puhtaks mootori karter ning kontrollige, et õli sissevooluvõre ei oleks ummistunud.

Kontrollige mootori õhutusventiili. Veenduge, et mootori karteris ei teki rõhk.

Vahetage mootoritootja juhiste järgi õli, õli- ja õhufilter. Valage õlifiltrisse õli. Turbodiislil peab minimaalne õliklass olema API CD.

Kui mootor on väga määrdunud või sellele on tehtud mis tahes remonti, tuleb õli ja õlifilter 100–150 km pärast uuesti vahetada ning 800–900 km pärast veel kord.

Kontrollige turbokompressori õli sisse- ja äravooluavasid. Veenduge, et need on puhtad.

Kontrollige õli turbokompressorisse sissevoolu rõhku. Külma mootori õlirõhk peab olema ligikaudu 6 bar, mootori töötemperatuuri juures tühikäigul ligikaudu 1,5 bar. Mootori tööpöörete juures peab õlirõhk olema vähemalt 4 bar.

Veenduge, et heitsüsteem ega summuti ei põhjusta ummistuse või muude läbitavust vähendavate põhjuste tõttu turbokompressori ülekoormust.

Kasutage turbokompressori monteerimisel uusi tihendeid.

Pärast väljalasketoru paigaldamist turbiini väljalaskeava külge kontrollige ühenduse tihedust ja pidavust.

Valage uut mootoriõli turbiini õli sissevooluavasse seni, kuni õli hakkab väljalaskeavast voolama.

Ühendage õhu sissetõmbe- ja väljalasketorud ning kinnitage poldid. Seejärel kontrollige ühenduse pidavust ja tihedust.

Ühendage õli sissevoolutoru turbiiniga ning kontrollige, kas ühendus on puhas, kvaliteetne ja tihe.

Laske mootoril starteri abil läbi pöörelda (käivitamata), kuni mootoriõli hakkab turbokompressori väljavooluavast voolama.

Õli äravoolutoru sisemine läbimõõt peab sõiduautol olema vähemalt 12 mm ja veoautol vähemalt 18 mm. See peab olema puhas ja kahjustamata. Äravoolutoru ühendamise järel kontrollige ühenduse kindlust ja tihedust.

ÄRGE KASUTAGE mingeid keraamilisi ega silikoonhermeetikuid.

Käivitage mootor ja laske 5 minutit tühikäigul töötada, suurendamata pöörete arvu ja koormamata mootorit.

Suurendage pöörete arvu ja kontrollige, ega ei esine õli, õhu, gaasi ega jahutusvedeliku leket.

Kontrollige, ega torud ja ühendusekohad ei deformeeru töö ajal.


Ekspluateerimisel tuleb:

kindlasti vahetada autotootja juhiste järgi õli, õli- ja õhufiltrit;

õli ja õlifiltri vahetamisel täita uus filter värske õliga;

vältida järsku liikuma hakkamist, kuni mootor ei ole töötemperatuurini soojenenud;

pärast teekonda tuleb turbokompressor maha jahutada, lastes mootoril enne seiskamist 1–2 minutit tühikäigul töötada.