Kuidas turbiine remonditakse?

Turbokompressor on väike, aga väga tähtis mootori osa. Kui turbokompressor ehk lühidalt turbiin läheb katki, tuleb see võimalikult ruttu korda teha. Turbiini remont on tõsine ja vastutusrikas töö, mis nõuab täpseid mõõtmisi, vastavaid teadmisi ja seadmeid.

1. Turbiini osadeks võtmine

Hea algus on juba pool tööd. See reegel kehtib ka turbokompressori lahti võtmise kohta. Turbiini korpuse õige lahtivõtmine on väga tähtis, sest sellest oleneb remondi edasine käik.

ardymas

2. Puhastamine

Kui turbiin on õigesti lahti võetud, tuleb see korralikult puhastada. Igat turbiini osa puhastatakse eraldi ja samas vaadatakse see hoolikalt üle. Kui kõik turbiini detailid on hästi puhastatud, saab otsustada, milliust ravi teie turbiin vajab.

turbinos valymas

Korpuse osad puhastatakse automaatseadmes roostest ja külge kõrbenud 

remonto eiga

3. Osade valimine ja balansseerimine

Kui turbokompressor on puhastatud ja uued osad kataloogist valitud, tuleb turbiin balansseerida. See toimub kolmes etapis. Kõigepealt tuleb balansseerida võll. Selle juures tuleks arvesse võtta võlli kvaliteeti. Üksnes kvaliteetse tootja võlle saab hästi balansseerida. Odavad ebakvaliteetsed võllid võivad viletsa sulamikvaliteedi pärast kiiresti katki minna või ei saa neid üldse balansseerida. Järgmine samm on tiiviku balansseerimine. Ka tiiviku kvaliteeti on väga tähtis arvesse võtta. Kui võll ja tiivik on edukalt balansseeritud, jääb viimane etapp – kõikide kokkupandud osade balansseerimine. Kui turbokompressor ei ole balansseeritud, võib see mõne sekundiga katki minna.

balansavimas

4. Kokkupanek

Kõik detailid monteeritakse hoolikalt laagrikorpusesse (südamikku)

kartedžas

Turbiinide balanseerimine

Kokkupandud südamik paigaldatakse suurte pööretega (üle 200 000 pöörde) balansseerimispinki ja telje vibratsiooni vähendatakse balansseerimise käigus tootja minimaalse nõutava tasemeni. Kontrollitakse, ega laagrikorpus ei lase õli läbi.


ašis
subalansuota

Kokku pandud turbokompressor asetatakse juhtimisreguleerimise pinki.

surinkta

5. Turbiini juhtimise reguleerimine

Kvaliteetse remondi viimane etapp. See reguleerimine aitab kindlaks määrata turbokompressori täpse sissepuhke mootori õhuvõtusüsteemi. Niisugusel moel saab vältida turbokompressori ülepuhke või ebapiisava puhke probleemi.


valdymo reguliavimas

6. Elektroonikaosade remont

Elektroonilise juhtimisega turbiinidele pakume elektroonikaosade remonti ja programmeerimist.